3.Ilmakaared.

Linnud tunnevad ilmakaari.
(kuldnokk lendab puuris päikese järgi , väike põõsalind tähtede järgi). Raamat K.Jossifov "Imekompassid".

Kompass
Mis on kompass? Kui magnet üles riputada, pöördub ta nii, et tema üks ots osutab Maa magnetilisele põhjapoolusele ja teine lõunapoolusele. Sellepärast saab magneteid kasutada kompassides.

Arvatakse, et kompassi võtsid esimestena kasutusele hiinlased. Magnetnõela omadust näidata põhja-lõuna suunda tunti Hiinas üle 3000 aasta tagasi. Hiina ülikud olevat kasutanud sõidukeid, mis olid varustatud väikesete inimesekujuliste magnetsuunanäitajatega.Vertikaalteljele kinnitatud kujuke oli paigutatud sõiduki esiossa, kusjuures kuju ettesirutatud parem käsi näitas lõunasse. Niisuguseid suunanäitajatega sõidukeid on kasutatud ka muistsete kaupmeeste killavoorides, kui liiguti läbi üksildaste ja vähe tuntud maakohtade. Suunanäitajatega sõidukeid tunti ka Vana-Egiptuses ja Jaapanis.
Hiinast levis kompass hiljem Indiasse, Araabiasse ja mujale.
Kuidas kompassi järgi ilmakaari määrata?
Kompassi nõela sinine ots näitab alati põhjasuunda ning punane ots näitab alati lõunasuunda.

Ilmakaarte tundmaõppimine.
Kõige tähtsamad ilmakaared on põhiilmakaared (põhi, lõuna, ida, lääs).
Õpime tundma ka vaheilmakaari (kirre, kagu, edel, loe).
Ilmakaari saab määrata päikese järgi. Päike tõuseb idast ja loojub läände. Keskpäeval asub päike otse lõunas.
Kui seisad keskpäeval seljaga Päikese poole, siis sinu vari on suunatud põhja poole,   selja taha jääb lõuna, paremale käele jääb ida, vasemale käele lääs.
Ka Põhjanaela abil on väga kerge ilmakaari kindlaks teha. Pöördume näoga Põhjanaela poole. Tõmbame mõttes vertikaaljoone Põhjanaelast maapinnani (horisondini), saadud lõikepunkti suunas ongi põhi.
Selja taga on siis lõuna, paremal ida ja vasakul lääs. Juba vanasti oli põhjanael ränduritele ja laevameestele öösiti "kalliks kompassiks".
Ilmakaari saab määrata ka looduse märkide kaudu.
Sipelgad ehitavad oma pesad alati metsas puude lõunapoolsetele külgedele ja lõunapoolsetele metsaservadele, raiesmikele, sest seal on soojem.  Sammal kasvab paremini puude ja majade põhjapoolsele küljele, sest seal on jahedam ja niiskem.
Lilled puhkevad kõige kiiremini õitsema maja lõuna ja lääneküljes kuhu paistab kõige rohkem päikest.

Kodus:
Määrata oma kodu asukoht ilmakaarte järgi loodusmärkide abil ja kanda ilmakaarte suunad koduõue plaanile.