4.Eestimaa saared ja lahed.

Kuidas näevad Eestimaad rannikulinnud?
Eesti on veelindude läbirände maa.
Loe lindude kohta!
Eestist läbirändavaid veelinde : aul, lagled, laululuiged ja väikeluiged
Mere ääres ja saartel pesitsevaid veelinde: hahk, kormoran, kühmnokk-luik, väikeluik, laululuik, hallhani, kajakad, tiirud, kurvitsalised (meriski, liivatüll jt.) hüüp, kosklad, vardid, pardid
Veelinde siseveekogudelt: järvekaur, jäälind, lauk, kiivitaja, pardid, koskel, sõtkas
Veelinnud tunnevad Eestimaa saari ja randu nagu oma peopesa.
Lagled
Luiged

Mere ja maa piiril olev joon on rannajoon. Enamasti on rannajoon kääruline.
Kohati tungib maa kaugele mere poole. Maad, mida kolmest küljest ümbritseb meri nimetatakse poolsaareks.
Poolsaarte vahele jäävat merd nimetatakse laheks. Laht on mere osa.
Igast küljest merega ümbritsetud maad nimetatakse saareks.
Õppida tundma saari, lahtesid ja rannajoont.

Kaardi tundmine ja värvimine.
Värvida Eesti kontuurkaardil veed siniseks ja kanda sinna peale tähtsamad poolsaared ja saared, lahed ja järved.
Järvede sünd