7.Leppemärgid kaartidel.

Õpime tundma leppemärkide tähendusi.
leppemargid.jpg (64028 bytes)
Leiame neid leppemärke Eesti füüsiliselt kaardilt.
Joonistame leppemärkidega kaarti.

Praktiline kordamine:
Lapsed koostavad oma joonistuse "Eestimaa linnulennul" kohta tingmärkidega plaani.