9.Kaardivõrk ja mõõdustik.

Kaardivõrk.

Oskus leida esemeid ruudustikust ja märkida nende koordinaate.
Linnade pommitamise mängu sarnane mäng.

Mõõtkava tundmaõppimine.

Lapsed mõõdavad plaanilt esemetevahelisi kaugusi joonlauaga ja teisendavad need meetriteks

Mõõdame linnadevahelisi kaugusi kaardil ja teisendame need kilomeetriteks.