I osa: Maismaataimed

A Puud

 

1) Puud jaotatakse: ……….puud ja ………puud.

2) Kuidas nimetatakse puu vart teise sõnaga? ………………………

3) Iseloomusta puitunud vart (2) ……………………………………

4) Tõmba joon alla õigetele sõnadele:

Puu vars on:

jäme peenike

nõrk tugev

puitumata puitunud

5) Mis katab puu vart? ………………………………………………

6) Nimeta Eesti metsades kasvavaid okaspuid (4)

………………………………………………………………………….

7) Nimeta parkides ja aedades kasvav okaspuu. ………………………

8) Nimeta okaspuu, mis on väga mürgine. ……………………………

9) Mida tähendab igihaljas? ……………………………………………

10) Nimeta okaspuu, mis ei ole igihaljas. ……………………………….

11) Kuidas nimetatakse okaspuude lehti ? ……………………………..

12) Õied ja viljad on ainult …………….puudel.

13) Iseloomusta lehtpuude lehti. ……………………………………….

14) Kui puul on palju väikesi õisi tihedalt koos ehk õisikus, siis kuidas

seda õisikut nimetatakse? …………………………………………………

Millistel puudel neid leida võib? (4) ………………………………………

15) Mis arenevad õitest? …………………………………………………..

16) Mida leiad viljadest? ………………………………………………….

17) Kus asuvad okaspuude seemned? …………………………………….

18) Nimeta Eesti metsades kasvavaid lehtpuid (7) ……………………….

……………………………………………………………………………..

19) Millal lehtpuud õitsevad? ……………………………………………..

ja miks just siis? …………………………………………………………..

20) Mida teevad sügisel lehtpuude lehed? ………………………………..

21) Nimeta puid, millel on käbid (3) ……………………………………..

22) Kuidas inimene kasutab puid (5) ……………………………………...

……………………………………………………………………………..

23) Milleks on puudel seemned? ………………………………………….

24) Nimeta õunapuusorte ja kirjelda nende vilju (3)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

25) Joonista siia puu ja märgi tema osad (vähemalt 4 osa)