11.Veeäärsed imetajad.

Saarmas ja kobras.
Loeme jutu saarmast ja kobrastest. Lapsed lõpetavad jutu.
Vastavad küsimustele.
Mida saarmas ja kobras söövad, kuidas ujuvad, kuhu teevad pesa, kumb on kalamees?
Milliseid imetajaid veel vee ääres elab?
Veeäärsetest imetajatest leiad infot otsimismasinast "Eesti selgroogsed"
http://
www.sunsite.ee/loomad/
Kobras, ondatra, saarmas, vesirott ehk mügri, veelendlane
Mügri
Kobras

Veeimetajate seos tiigiasukatega.
Kobras paisutab vett ja tekitab elupaiku veetaimedele ja loomadele, samuti toitub ta taimeosadest, piirates niiviisi taimede kasvu tiigis.
Saarmas kui suurtest kaladest toituv kiskja asub tiigi toiduahela lõpus, piirates kalade arvukust.Vajaliku toidu hulga tõttu on saarmaste asustustihedus väga hõre.

Emakeel.

Vaatle arvutusülesandeid.
Jäta ära jutu jaoks mitteolulised arvandmed ja koosta mitme ülesande sisust jutuke.
Muuda jutukest oma soovi kohaselt.
Leia pealkiri.
Jutu võiks ka vihikusse kirjutada