12. Elu tiigis.

Teeme matka veekogu äärde.
Teeme õnge.
Püüame kala.
Otsime veeloomi.
Vaatleme linde.

Juhul, kui ollakse klassis.
Seosed tiigis.
Kordamine võib toimuda viktoriini või iseseisva tööna. Viktoriin - läki kalale!
Teeme suure plakati tiigist ja joonistame sinna kõik loomad, kes seal elavad.
Märgime nendevahelised seosed.

Lapsed kirjutavad jutukese tiigiasukate elust.

Emakeel.