13.Jõed on veemaanteed ookeani.

Mis ja kes kasutavad jõgesid maanteena.

Jõed on nagu veemaanteed.

Allavoolu kannab jõgi endaga kaasa taimi ja loomi. Ajupuude ja laevade külge kinnitudes reisivad teod ja vetikad. Veevool kannab mere poole ka väikseid kalamaime.

Kudemisajal ujuvad mööda jõge ülesvoolu suured kalad. See teekond on palju vaevalisem. Kaladel tuleb ujuda vastuvoolu ja ületada koguni kärestikke. Suured kalad lähevad kudema väikestesse jõgedesse ja järvedesse, tavaliselt sinna, kus nad ise marjast koorusid. Õige paiga leiavad kalad vee füüsikaliste ja keemiliste omaduste põhjal.

Loeme pala "Forellijõgi" ja vastame küsimustele.

Maja jõe kaldal

Emakeel.