19.Toitumisahelad meres.

Lapsed jutustavad uuritud loomadest ja taimedest.

Iga laps teeb enesele sildi uuritud looma nimega. Arutatakse, millist rolli need elusolendid meres täidavad ja millised on nendevahelised seosed. Seosed võib tekitada kätest kinni võttes.Nii moodustub ookeani toiduahel.
Ookeani toitumisahelad - vetikad, plankton, väiksed kalad, suured kalad, mereimetajad.

Reostus ookeanis.

Rääkida, et kui ookean reostub, siis kogunevad ahela tipus olevatesse loomadesse mürkained ja loomad satuvad hävimisohtu. (merikotkad, hülged).

Emakeel.

Põhitähelepanu tuleks suunata küsimustele vastuste vormistamisele: terviklaused, lausete selgus, lühidus, piiritlemine jne.