2. Veetaimestik järve ääres.

Välitund. Vaatleme järveäärset elupaika.

Milline on kalade elupaik? Millised taimed kasvavad kaldal ja vees?
Kui tund viiakse läbi klassis, uurivad lapsed tiigipilti.

Veekogudes kasvavad taimed võib jaotada gruppidesse:

Veetaimede : kõrkjas, hundinui ja pilliroog, vesiroos ja vesikupp, vetikas võrdlemine.

a) Pilliroo , hundinuia ja kõrkja vaatlemine ja mõõtmine.
Kui palju pilliroovarred üksteisest erinevad?
Millised on juured (levimine), varred, lehtede kinnitumine, lehe kuju.

b) Pilliroog,kõrkjas ja hundinui kui veekogusid puhastav taimed.

c) Kõrkja- ja pillirootihnikud kalade elupaigana. Pisiloomad kõrkjavarte küljes.

d) Vesiroos ja vesikupp.
Kinnitumine veekogu põhja, pikad leherootsud, veepinnal ujuvad lehed.
Millised loomad on kinnitunud lehtede külge, õied ja looduskaitse.
Vesiroosid

e) Millised taimed kasvavad vee sees (penikeel, vesikatk, vesikuusk, vetikas).
Vetikate uurimine.
Vetikal puuduvad lehed, varred ja juured.
Vetikad koosnevad roheliste taimerakkude reast, mis on niitidena kinnitunud veekogu põhja.

Pilliroovarte ja hundinuialehtede korjamine tööõpetuses meisterdamiseks.
Kõrkjast mänguasjade valmistamine.
Võtame veeproovi pudelisse. Korjame teokodasid.
Joonistame kodus skeemi veekogus kasvavate taimede paiknemisest.
Lapsed võivad teha joonise ka omale tuntud veekogust.

Kus on kalu kõige enam?

Kalastaja peab olema pisut taimeteadlane. Kalu ei ole igas veekogu osas ühepalju. Seal, kus leidub taimestikku, on kalu rohkem, sest veetaimed pakuvad tiigiasukatele elupaiku, toitu ja varustavad veekogu hapnikuga ning puhastavad vett.
Parima kalakoha valimisel tuleks arvestada, et kalad hoiduvad eemale kardheina ja vesikatku tihnikutest, kuid eelistavad vesikuuse ja penikeele kasvukohti, sest nende taimede küljes leidub igasuguseid tõuke, ussikesi ja muud kaladele suupärast.
Ahven

Emakeel.

EMA, ISA JA VÄIKE MIKK LÄKSID TURULE. EMA TAHTIS OSTA TOIDUAINEID, ET TEHA PERELE LÕUNAKS HEAD ROOGA. ISA TAHTIS OSTA VIKATI, ET NIITA LUHALT LAUDAKATUSE PARANDAMISEKS ROOGU.
"NOH, OLGU!" ÜTLES MIKK. "MINA TEEN ISA NIIDETUD ROOST PILLI JA SÖÖN EMA VALMISTATUD ROAST KÕHU TÄIS."