5. Mida kalad söövad?

Võrrelda haugi ja särge hammaste järgi.

Kalade toit on väga mitmekesine. Kõikide kalade maimud toituvad planktonist, s.o. vees hõljuvatest üliväikestest organismidest. Suureks kasvades hakkavad mõned kalad toituma väiksematest kaladest. Neid nimetatakse röövkaladeks.

Teiste kalade toiduks aga jäävad elu lõpuni peamiselt putukad, ussikesed, mitmesugused putukate vastsed ja põhjaloomakesed, samuti taimed ja taimejäänused. Neid nimetatakse lepiskaladeks.

Vastavalt tarvitatava toidu laadile on arenenud ka kala suu, lõuad, hambad ja liikumisviis. Kalad suudavad palju päevi toitumata olla (näiteks talvel kalad praktiliselt ei toitu).

Vaatleme Eesti kalade pilte ja arutame, mida nad söövad. Soovitav raamatust "Meie veekogud"

Millega kala püüda?

Kalamees saavutab märksa paremaid püügitulemusi sissesöödetud püügikohal, kuhu ta aegajalt kaladele suupärast sööta heidab (leivakuulikesi jms.).

Õngesöödaks saab kasutada väga mitmesuguseid putukaid, kalamaime (haug, ahven, luts, koha), vihmausse, kiile, puruvanasid, sääsevastseid, leiva- ja saiakuulikesi (latikas ja särg), hautatud herneid (karpkala),niitvetikaid (särg), keedetud kartulit (karpkala).
Millega kala püüda?

Emakeel

Tabeli peas kasuta kalade nimetusi sõnadena.Häälikuühendid sõnades kirjuta vastavalt punaselt võisiniselt.

Loeme kodus pala "Haugi uued hambad."