7.Limused.

Teo- ja karbikodade uurimine järve ääres või purgis kaasatoodud teo vaatlemine.
Karbid ja teod on limused.Mille poolest nad sarnanevad (kojad) ja erinevad (toitumine ja hingamine.)

Karbid elavad veekogude põhjaliivas.Eesti mageveekogudes on enam levinud järvekarp, jõekarp ja rändkarp. Haruldaseks on muutunud ebapärlikarp, kelle kodadest võib leida sinna sattunud liivaterade ümber moodustunud ebapärleid.
Karbi koda koosneb kahest lamedast poolmest, mida saab lihaste abil tihedalt sulgeda. Karbikoda katab pealt sarvkiht, selle all on portselankiht ja sisemiseks kihiks on pärlmutterkiht.
Harilikult on karpide poolmed veidi avatud ning nad filtreerivad endast läbi vett. Veest saavad karbid planktonit toiduks ja samuti hingamiseks vees lahustunud hapnikku.
Ebapärlikarp
Meres elab samuti mitmeid karbiliike, näiteks südajas rannakarp, balti lamekarp jt.
Hommikueine rannakaljudelt.

Teod.
Eesti magevetes on enamlevinud mudateod, labateod, emateod ja punnteod.
Veekogude tavaline asukas on mudatigu ehk mudakukk.
Kojasuudmest väljaroninud mudatigu liigub mööda põhja edasilihaselise jala abil. Peas asuvad tal tundlad ja kombitsad. Nende puudutamisel tõmbab mudatigu end välkkiirelt kotta. Teod hoiavad tugevate lihastega oma koda suletuna, kaitstes end nõnda vaenlaste ja kuivamise eest.
Mudateod toituvad veetaimedest, mida nad peenestavad kõvade hambakestega kaetud keele abil. Ka oma munad kinnitavad teod veetaimedele. Kuigi mudateod elavad vees, kasutavad nad hingamiseks õhuhapnikku. Teod hingavad kopsuga ja peavad tunnis 7-9 korda veepinnale hingama tõusma.
Labatigude koda on keerdunud ühes tasapinnas.Labatigudest suurim on sarvtigu.
Ematigude kojad on mudakuke kojast ümaramad ja keerdunud vastupäeva.
Punntigude kojad on väikesed, õrnad ja kergesti purunevad.
Viinamäetigu

Uurime laste korjatud teo- ja karbikodasid.

Kunst ja käsitöö:

Voolime savist tigu.

Emakeel

Häälikuühendid.
Leia sõnad, milles on järgmised häälikuühendid:
hj 2 sõna esimesest tekstilõigust
mb 2 sõna teisest tekstilõigust
lkk
Põhjenda selliste häälikuühendite olemasolu.

Tekstilõigu leidmine: Leia kolmas tekstilõik. Loe lõigu esimene lause. Mõtle 2 niisugust küsimust, nii et mõlemale sobiks vastuseks see lause. Lõpeta küsilause õige märgiga. Kirjuta küsimused vihikusse.