9.Konnad.

Loeme R.Saluri jutu "Konnad ja vesilikud".
Küsimustele vastamine jutu põhjal.
Milline koht on tiigi-elustikus konnadel?
Konnad toituvad veekogu lähedal lendavatest putukatest (sääsed, parmud), kelle vastsed arenevad vees.
Konnakudu ja konnakullesed on toiduks veeputukatele (kiili ja ujurivastsed), tigudele ja kaladele.
Konn
Kuidas konn sai hüppamise selgeks?
Kahepaiksete kohta võid leida materjali infoserverist
Eesti loomad" http://www.sunsite.ee/loomad/

Mida põnevat tead vesilikest?
Aprillipäevade ime

Milline peab olema konna keel?
Voldime paberist konna ja teeme erinevatele konnadele kleeplindist ja paberist keeled.
Teeme kleepriba märjaks ja paneme konna toidu poole hüppama.
Vaatame, kui palju toitu (paberiribakesi) konna keele külge jääb. (Konna keel on kaetud kleepja ainega.)

Emakeel

Tekstilõigu leidmine.

Vaatle kõiki silpe, milles on j.
Mida saad öelda?
Tuleta meelde veel sõnu, milles on sees j.
Silbita ka need.
Kas sinu eelmine tähelepanek kehtib ka nende sõnade kohta?
Sõnasta reegel j kohta.