Läki  kalale!

     Veekogude ääres võib kohata mitmesuguseid inimesi.  
     Mõned suplevad. Mõned pikutavad rohul ja peavad piknikku. Nad on lõbusad ja lärmakad. 
     Hoopis teistsugused on vaikselt vee ääres õngitsevad kalamehed. Hääletult istudes ja veepinnal hõljuvat õngekorki jälgides märkavad nad enda ümber nii mõndagi huvitavat. Sellepärast on kalamehed sageli väga head loodusetundjad. 
1. Vaatle pala "Läki kalale!". 
    a) Mitu tekstilõiku on selles palas? 

   Selles palas on ....... lõiku.    
  1. lõigus on ...... lauset, 
  
  2. lõigus on ...... lauset, 
  
3. lõigus on ....... lauset. 

    b) Kirjuta palast välja liitsõnad ja märgi püstjoonega sõnade liitumise koht.  
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
   Kas sina oled kalal käinud?  

2. Millised asjad on kalamehele vajalikud? Tõmba neile ring ümber! 
3. Millised asjad selle kalamehe varustusest puuduvad?