5.Täida lüngad.

Jutuke koosneb .......................................... . Lause koosneb .......................................... Sõnad koosnevad ....................................... . Häälikuid me .................................. , tähti ............................................... .

6. Joonista mõistatuste vastused . Vasta küsimustele.

Mõista - mõista!

KES EI PANE MAGADES SILMI KINNI?

MEES KANNAB MAJA?

- Mitu lauset on mõistatamiseks antud?
- Mitu sõna on igas lauses?
- Mitu tähte on teises lauses kokku?
- Mitu häälikut on teises lauses kokku?
- Milline sõna on kolmesilbiline?
- Mitu ühesilbilist sõna on mõistatustes? Nimeta need.

7. Moodusta lauseid.

istus , pühapäevahommikust , koger , jooma , kohvi

...............................................................................................................................

popsutas , vesipiipu , mõnusalt , koger

...............................................................................................................................

nina , märkas , äkki , all , koger , konksu , mingit

...............................................................................................................................

mitu , pilgutas , kalake , imestusest , silmi , korda

...............................................................................................................................

asjalugu , asus , ta , uurima

..............................................................................................................................