Arvud, mida liidame,
on .........................

7 + 8  = 15
liidetav liidetav summa

 

Liitmise tulemus on ...............................

5.Kirjuta antud arvude abil saadud summad vihikusse!   

7 ja 8

7 ja 7

5 ja 7

4 ja 8

13 ja 4

5 ja 8

6 ja 7

9 ja 6

9 ja 3

 

6.Rõõmsalt sammub Miku koolimaja poole.Tee viib üle ojakese. Miku peatub sillal ja vaatab vette.  
Seal ujub 12 vöödilist ahvenat. 
Vesikupu lehtede varjust ilmub nähtavale veel 7 kala. 
Mitu kala on nüüd nähtaval? 
 

Vastus:.............................................kala.


7.Värvi summad, mille vastus on vahemikus 12 kuni 15!
 
 
 9 + 9 8 + 3  5 + 6  4 + 5   0 + 10 3 + 7  10 + 6 11 + 0
 6 + 6 3 + 2 8 + 5  4 + 6  7 + 8  4 + 9 5 + 6 8 + 7
 7 + 7  9 + 9  12 + 2  8 + 9 6 + 7  2 + 7 4 + 7 9 + 5
11+ 4  4 + 9 3 + 10 5 + 12 4 + 10 9 + 3 9 + 8 15 + 0
 8 + 7  7 + 4  9 + 5  12+ 8 2 + 13 5 + 6 3 + 8 5 + 9
13 + 2 14 + 3 4 + 8 4 + 16 6  + 9 5 + 8 4 + 7 10 + 4
5 + 12 6 + 13 20 + 0 9 + 9 5 + 6  7 + 3 11 + 9 19 + 1