1.Kirjuta, kuidas see lugu lυpeb?
………..………………….............................................
………………….....................................………….....
……………………….........................……….............
………………………………………...........….........…
……………………………………………...................
.…………………………………………......................
...................……………………..................................
………………………………………...........................
...................………………..........................................

saarmas2.jpg (35358 bytes)
2.Kus elavad koprad ja saarmad? ...............................................................

........................................................................................................................

3.Miks koprad ehitavad tammi?....................................................................

..............................………………………………………………………………

4.Mida sφφb saarmas? ........................................………………..................

........................................................................................................................

5.Mida sφφb kobras? ...................................................….............................

........................................................................................................................
6.Vaatle pala “Saarmas ja koprad”!
a)Leia pala "Saarmas ja koprad" esimesest lυigust sυnad, milles on j.

Kirjuta ja silbita............................................................................................

........................................................................................................................
b)Silbita pόstkriipsuga pala teise lυigu sυnad.
c)Leia pala neljandast lυigust lause, millest selgub, mida saarmas sφφb

..........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
7. Siin on peidus όks vanasυna. Proovi silbid υigesti kokku panna.

SUU RE PE KΔE
NA GA EI LIN
GA TEE SUU KΔRB
TEEB SE SA GI