Pla3last.jpg (69996 bytes)

Arvud5.jpg (31634 bytes)

Ülesanne:
37+ 5 = 37 + 3 + 2
           = 40 + 2
           = 42

Pöördülesanne:
42 - 5 = 42 - 2 - 3
           = 40 - 3
            = 37

8. Arvuta!
45 + 7 = .....
57 + 7 = .....
56 + 9 = .....
76 + 5 = .....
68 + 9 = .....
24 + 7 = .....
84 + 9 = .....
29 + 3 = .....
25 - 9 = .....
33 - 8 = .....
72 - 5 = .....
52 - 4 = .....
27 - 8 = .....
34 - 7 = .....
48 - 9 = .....
46 - 9 = .....

9. Leia puuduvad arvud!
liidetav 24 9 37 95 7 4 78 53 15
liidetav 8 52 28 7 49 36 6 62
summa 44 31 56 85 62 47 75

vähendatav 75 61 27   44 66   59 42 35   93
vähendaja 7 4   8 7   5   3 9 4  
vahe     18 53   52 67 22     89 71

10. Nuputa.

     Õpetaja palus lastel kooli tuua värvilisi puulehti.
     Õpilased Kask, Pärn ja Vaher tõid kaselehti, pärnalehti ja vahtralehti.
     See, kes tõi pärnalehti, ütles, et ühegi lapse toodud lehed ei vasta tema perekonnanimele.
     "Õigus!" ütles selle peale Vaher. Milline laps tõi millise lehe?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................