3. Loe luuletust “Hüüp” ja püüa hüübi häält järele teha!

 

HÜÜP

                                        Peep Ilmet

Roovees, kus pladistab säinas ja särg,
möiratab keegi kui eksinud härg.
Kaugemal üürgab veel teinegi tüüp -
Kasari roogu on saabunud hüüp.

Vahel ta hüüd kostab just nagu "uump",
roostiku muda kui pumpaks seal pump.
Mudane kodu, suupoolis ning rüüp -
veidrik on Matsalu vapilind hüüp.


4. Vaatle pala “Veelinnud”!
a) Leia palast sõnad, milles on pikad või ülipikad lihthäälikud.
Tõmba palas täishäälikutele punase ja kaashäälikutele sinise pliiatsiga joon alla!
b) Leia pala kolmest esimesest lõigust pika ja ülipika häälikuga sõnad.
Paiguta sõnad tabelisse.
Ära liitsõnu kirjuta.    

 

Pikk Ülipikk
      
   
   
   
   

c) Mõtle nende sõnadega uusi lauseid.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................