Kui hästi sa tunned elu veekogus?

 
1. Mõistata, kellest on jutt?Joonista pilt!        

         Elab ja liigub ka hingeõhuta,
         jäiselt külm nagu surm on ta,
         aina ta joob ilma januta,
         kannab soomusrüüd ühegi needita.
2. Miks ei saa kalad elada ilma veetaimedeta? .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
...................................................................................................................
3. Näita nooltega, kes kellest toitub!