VETESELL
                             Eno Raud

Kes on kõige etem vetesell?
Kes on kõige vetem vetesell?
Kõige etem vetesell on kala,
sest ta kõnnib kõigis vetes jala,
kõnnib igas järves, jões ja lahes,
Olgu need nii põhjatud kui tahes.
Kala vett ei karda ülepea,
olgu see tal kas või üle pea.

kala.jpg (38933 bytes)

4. Määra nende häälikute pikkus, mis on sõnades märgitud paksemate tähtedega.

Täida tabel.
Märgitud tähed kirjuta punaselt või siniselt (täis- ja kaashäälikud).
Kui liitsõnas on märgitud tähti mõlemas osasõnas, kirjuta need tabelisse eraldi.
Konnad, vesilik, kiil, pilliroog, kalamees, söövad, röövkala, viburloom, veetilk, saarmas, vesijooksik, tiigis, vähid, koorik, kulles.

Lühike

 
 
 
 
 

Pikk

 
 
 
 
 

Ülipikk

 
 
 
 
 

5. Muuda lühike täishäälik ülipikaks.

vala tassi - suurt vaala
palju kalu -  vaata ................................
katkine koli - läks ................................
sada sõpra - tahan ..............................
kõva kivi - maitsva ...............................
sama poiss - peksa ............................
tuli põles - vingeid ...............................
istu seni - korjas....................................