42 - 7 = 35 , sest 35 + 7 = 42
67 + 8 = 75 , sest 75 - 8 = 67
Lahutamist kontrollime ...................................... abil.
Liitmist kontrollime ....................................... abil.

5. Arvuta ja kontrolli pöördülesande abil.

61 - 8 = ....., sest .....................
41 - 7 = ....., sest .....................
39 + 5 = ....., sest .....................
48 + 6 = ....., sest .....................
59 + 4 = .....
28 - 9 = .....
67 + 7 = .....
57 - 9 = .....
83 - 7 = .....
22 - 8 = .....
79 + 6 = .....
52 + 8 = .....
75 + 9 = .....
51 - 9 = .....
57 + 9 = .....
81 - 5 = .....
6. Nuputa.
     Lastel tuli lahendada 5 ülesannet. Iga õigesti lahendatud ülesande
eest anti 5 punkti. Iga valesti lahendatud ülesande eest võeti punktide
summast 3 punkti maha.
     Mitu ülesannet lahendas õigesti Mati, kui ta sai 9 punkti?

Vastus: ....................................

7. Aseta ritta tehtemärke nii, et vastuseks oleks:

1   2   3    4   5  =  5

 
 
 
 
 

1   2   3    4   5  =  4

 
 
 
 

1   2   3    4   5  =  8

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Mõistata.
     Kolm poissi, kelle perekonnanimed olid Haug, Särg ja Koger, püüdsid
igaüks ühe kala. Ükski poiss ei püüdnud kala, mis vastaks tema nimele.
Koger arvas, et tema kala võiks vabalt teiste poiste kalad ära süüa.
Haug aga ütles, et tema oma särge küll ei lase ära süüa.
     Kes millise kala püüdis?