Veemaanteed

     Jõed on nagu veemaanteed.
     Allavoolu kannab jõgi endaga kaasa taimi ja loomi. Pajud puistavad oma seemned vette ning jõgi viib nad allavoolu, kuni seemned leiavad paiga juurdumiseks. Veevool rebib lahti tükikesi penikeele ja vesikatku taimedest ning kannab neid endaga kaasa.
kalakesed.jpg (37328 bytes)
     Ajupuude ja laevade külge kinnitudes reisivad vetikad, karbid ja teod. Veevool kannab mere poole ka väikseid kalamaime.
     Mööda jõge ülesvoolu ujuvad kudemisajal suured kalad. Kalad lähevad kudema väikestesse jõgedesse ja järvedesse, kus nad ise sündisid.

1.
Kuidas aitab jõgi kaasa taimede  ja loomade levimisele?

2. Loe jutuke läbi ja vasta küsimustele!

Forellijõgi

     Laiade sõnajalalehtede vahel vulises selgeveeline jõeke. Vesi oli nii puhas, et võis näha iga kivikest põhjal. Hõbedaselt sillerdasid vees ka kahe forelli seljad.
     Emakala ja isakala ujusid otsivalt ringi. Jõeveel oli tuttav maitse. See oli koht, kus nad mitu aastat tagasi marjateradest koorusid.Neid oli kokku mitutuhat väikest kalamaimu. Hulgakesi koos ujusid nad mööda jõge allavoolu, kuni jõudsid suure mereni. Tagasi sünnijõkke tulid kudema vaid üksikud forellid. See oli raske teekond. Jõesuudmes asuva linna reoveed olid muutnud puhta jõevee saastunuks. Õnneks oli kodujõe vee maitse veel äratuntav. Raske oli forellidel tungida läbi elektrijaama tammi, mis jõevett paisutas. Kõik oli siiski hästi lõppenud. Nüüd olid vanad kalad kohal. Pikk ja vaevarikas teekond ülesjõge oli kulutanud kõik nende jõuvarud. Käes oli aeg viimaseks pingutuseks!
     Emaforell raples uimedega liival, kuni tekkis madal lohk. Siis kudes ta sinna oma marjaterad. Nüüd oli isaforelli kord. Aeglaselt ujus ta marjaterade kohale ning pritsis neile peale niiska. Sellega sai isal ja emal jõud otsa. Nende töö oli nüüd tehtud ja peagi pidid ka nende elupäevad lõppema. Jõepõhjas, päikese käes, aga hakkasid marjateradest arenema uued forellimaimud.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Kas kõik väikesed forellid kasvavad suurteks kaladeks?
     * Millised ohud ähvardavad kalamaime teel mereni?
     * Jutusta, kuidas leiavad kalad üles sünnijõe, kuhu kudema minna?
     * Millised raskused takistavad kaladel kudemiskohale jõudmist?