3.Vaatle pala “Veemaanteed”!
a) Jooni palas täis- ja kaashäälikuühendid.
b) Märgi liitsõnades osasõnade piirid.


4. Leia pala "Forellijõgi" 3. lõigust :
üks ülipika suluta kaashäälikuga sõna .....................................................
ja üks pika täshäälikuga sõna ..................................................................


5. Kirjuta sulgudes olev täht ühe- või kahekordselt.

Harjutus  

     T(ä)na öö(s)el mö(l)as t(u)gev ma(r)u. Vihma ka(l)as nagu oava(r)est.
Vali t(u)l pi(l)utas hä(m)aras mä(n)ikus sügislehti siia ja si(n)a ning (õ)tsutas mä(n)ilatvu. Li(n)ud o(l)id p(u)genud pe(s)a.    
     Ho(m)ikuks ma(r)u kü(l) va(i)bus, ku(i)d me(r)i oli e(n)diselt rahutu. Ka(l)urid se(l)isel ho(m)ikul me(r)ele ei lä(h)e.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

6. Jaota sõnad kolme tulpa. Leia tulpadele sobivad pealkirjad.

JÄRV, KUUSK, TEE, PIIM, OOKEAN, KAKAO, KASK, PAJU, TIIK, KOHV, OJA, PIHLAKAS, MERI, MORSS, MÄND.

     
     
     
     
     
     

7. Lõpeta vanasõnad.
Kes teisele auku .................................................................................................

Kuidas sina külale, ..............................................................................................
Tee tööd töö ........................................................................................................