12. Lõhe teekond merest kudemispaika on 43 km. Läbitud on sellest
teest 17 km. Mitu kilomeetrit tuleb veel läbida?

13. Arvuta. Värvi suurim ja väikseim vahe.
31 - 23 45 - 2
51 - 15 54 - 48
65 - 39 61 - 29
73 - 14 84 - 35
88 - 79 72 - 56
72 - 33 62 - 19
53 - 38 40 - 18
62 - 34 71 - 25

15. Kauplusesse toodi 84 karpi kalakonservi.
Müüja pani neist 35 karpi riiulile ja 3 karpi
letile. Mitu karpi konservi jäi kasti?
.................................................
Vastus: .......... karpi.

16. Sööklasse toodi 62 karpi kalakonserve.
Vürtsikilusid oli 18 karpi, sprotte 4 karpi
rohkem. Ülejäänud olid tuunikala konservid.
Mida võid arvutada? Arvuta.
................................................................?
................................................................
................................................................?
................................................................
Vastus: .....................................................

17. Ühenda joone abil kala õige vastusega.

 

14. Arvuta.

28 + 56 = .....
71 - 59 = .....
83 - 39 = .....
72 - 25 = .....
56 + 37 = .....
93 - 65 = .....

25 + 39 = .....
83 - 35 = .....
72 - 28 = .....

26 + 45 = .....
64 - 37 = .....
36 + 28 = .....

92 - 64 = .....
36 + 58 = .....
84 - 36 = .....

81 - 19 = .....
35 + 26 = .....
53 - 48 = .....

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Kalad.jpg (41573 bytes)