4. Kirjuta palast "Elu Läänemeres" välja nimed. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Vaatle neid nimesid.
Tuleta meelde, mida juba varem tead nimede kirjutamisest.
Püüa teha järeldus nimede kirjutamise kohta.

 

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................


5. Kirjuta palast välja erinevate mereloomade nimetused ja pane neile loomadele nimed. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................

6. Mõtle üks tõsilugu või muinasjutt, kus kasutad eelmisest harjutusest võetud tegelasi. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................