krabi.jpg (18588 bytes)      Päike vajus madalamale ning aerude tasasel käginal sõudsin ma "Plasku-Punnpeput" pikkamisi kodu poole. Punks ja Kööts magasid. Nende käpad tõmblesid ja ruuged kulmud liikusid, kui nad unes mööda lõputuid veealuseid kaljusid krabide järel jooksid. Roger istus keset klaaspurke ja katseklaase, mis olid täis kõikvõimalikke mereelukaid ja tundis nende vastu elavat huvi.     
          Kuigi ma hiljem "Plasku-Punnpepuga" palju ringi sõitsin ja mitmeid seiklusi läbi elasin, polnud miski võrreldav selle esimese retkega.

 

2. Jutusta, kuidas sai loodusuurija-kirjanik päris oma paadi.

3. Kirjuta välja palast "Võlusaarestik" , missuguseid mereloomi Gerald kohtas. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................


4. Too näiteid, kuidas käituvad mereloomad hädaohu korral?
5. Kirjuta lugu nii, nagu sa oleksid olnud ise üks nendest loomadest.

........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................