1. Leia pala "Korallrifid" 1-st lõigust sõnad, milles lihttäishäälikud on märgitud kahe tähega.
Otsusta, kas nad kõlavad pikalt või ülipikalt.
Täida tabel.   
         
Pikk Ülipikk
   
   
   
   
   
   
   

 

2. Paranda vead ja kirjuta luuletus õigesti.

Tulep sükis üle asa,
viimsed kõred risub tul.   
Võdab suvelinud kaasa,
kelel ränulaulud sul.       

Kaovad linud üle taeeva,   
üle mettsade ja vee.       
Lasdel, nat ei pelga vaeva -
alkab jäle kolitee.      

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

3. Kriipsuta läbi sõnad, mis pole liitsõnad.

kalaparv, õngitsemine, õngekork, kalamees, sinivetikas, korallid, merelaht,

kalastama, ookean, kalakene, kalalaev, veealused, kaheksajalad, hüdra.

4. Leia vastandtähendusega sõnu.

suur - väike
pikk - ............................
peenike - .....................
tubli - ............................
tark - .............................
valge - .......................
ilus - ...........................
libe - ............................
läikiv - ..........................
osav - ...........................

Mis küsimusele vastavad kõik need sõnad?
Kuidas nimetatakse sõnu, mis näitavad esemete ja olendite omadusi ning vastavad küsimusele missugune?