6. Nuputa.
Tõsta kaks tikku ja nööp ümber
nii, et kala ujuks ülespoole.

7.Arvuta ja värvi! 62 - roheline  63 - punane  64 - sinine  65 - kollane      


8. Tallinna Loomaaeda sõitis ekskursioonile 27 teise klassi õpilast ja
sama palju kolmandast klassist. Poisse oli 26. Kui palju oli tüdrukuid?
Esmalt arvutan, mitu .......................................................
a) ....................................................................................
b) ....................................................................................
Vastus: .............................................................................

9.Leia puuduvad arvud.
Liidetav   24 64   25
Liidetav 22     35 67
Summa 45 67 87 41  
Vähendatav 68 96   85  
Vähendaja   72 63   55
Vahe 44   25 32 14

10. Arvuta ja värvi vastus.

35 + 6 + 2 = .....
26 + 6 + 3 = .....
37 + 4 + 4 = .....
65 + 7 + 5 = .....
36 + 8 + 2 = .....
45 + 9 + 2 = .....
68 + 3 + 5 = .....
25 + 6 + 9 = .....
44 + 8 + 2 = .....
14 + 9 + 3 = .....Värvimata jäid: ..... ja .... .