SÄGA
                  
Eno Raud
     Ükskord säga ujus vees,
saba taga, vuntsid ees.
Kalad kartsid väga säga,
kalad kartsid säga väga,
kuid ei kartnud säga säga,
muidugi üks teine säga,
kes sealsamas ujus veel,
saba taga, vuntsid ees.

 

         

HAUGID JA HAVID  
                
Eno Raud
Seal, kus silmapiir on kauge, ujub meres mitmeid hauge, seal, kus sinab kaldasavi, ujub aga mitu havi.

3. Märgi pala "Veepinnal ja sügavustes" 1. lõigu sõnades värviliselt täis- ja kaashäälikuühendid. Kirjuta sõnad.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Leia pala teisest lõigust pika suluta kaashäälikuga sõnad.
........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

5. Kirjuta siia tähestik.

a b .....................................................................................................................

Sõnade tähestikulisse järjekorda panekul peab teadma, et kui sõnad algavad ühe ja sama tähega, siis reastatakse nad järgmise tähe järgi.

6. Kirjuta tähestikulises järjekorras.

säga, havi, silk, latikas, lest, ahven, heeringas, tint, rääbis, lõhe, angerjas, kilu

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................