Kahest arvust ja plussmärgist koosnevat avaldist nimetatakse ..................
Kahest arvust ja miinusmärgist koosnevat avaldist nimetatakse .................

6. Ühenda joonega.

 

45 - 9
27 + 8
37 - 18
99 - 77
58 +13
23 - 19
17 + 5
arvude 58 ja 13 summa
arvude 99 ja 77 vahe
arvude 45 ja 9 vahe
arvude 27 ja 8 summa
arvude 17 ja 5 summa
arvude 38 ja 18 vahe
arvude 23 ja 19 vahe
22
36
4
71
22
35
19

 

7.Arvuta.

88 - 7 - 5 - 8 - 9 - 5 - 7 - 6 - 4 - 0 - 8 = .....
6 + 5 + 3 + 8 + 7 + 4 + 5 + 7 + 9 + 6 + 8 = ......
75 - 8 - 7 - 6 - 4 - 5 - 7 - 3 - 6 - 4 - 0 = .....
Täna sain ......... õiget vastust.