5. Mats mõtles ühe arvu, liitis sellele 26 ja sai vastuseks 80.
Mis arvu mõtles Mats? Koosta võrdus, kus mõeldud arv
tähista tähega x .      x + ..... = .....           x = .....
6. Liis mõtles ka ühe arvu, lahutas sellest 17 ja sai vastuseks 54.
Mis arvu mõtles Liis? .............................................................................
7. Ott mõtles ühe arvu, lahutas sellest arvude 15 ja 23 summa ja sai
vastuseks 24. Mis arvu mõtles Ott? ..............................................
..............................................
8.Täida tabelid.
a b a + b a - b
56 37    
48 29    
62 16    
a b c ( a + b ) - c a - (b + c )
60 26 30    
68 32 18    
74 16 27    

9.Arvuta ja vali õige vastus.

     Missugune arv on vaja :

¤ liita 36-ga, et saada 90?       58, 44, 54
¤ liita 45-ga, et saada 71?       26, 29, 36
¤ liita 18-ga, et saada 53?       36, 25, 35

¤ lahutada 36-st, et saada 19?      18, 27, 17
¤ lahutada 74-st, et saada 25?     49, 47, 51
¤ lahutada 63-st, et saada 57?       8, 18, 6

10. Vaata, kuidas on
alustatud ja jätka.
7 - 25 + 9 = 31
31+ 69 - 36 = .....
.... - 42 + 27 = .....
.... +28 - 50 = 27
38 + 38 - 24 = .....
.... - 14 + 62 = .....
.... - 27 + 8 = .....
.... + 19 - 85 = 15
11. Nuputa.
     Millise kahe teineteisele järgneva arvu summa on :

a) 21 .... + .... = ....
b)25 .... + .... = ....
c) 51 .... + .... = ....

 

     Millise kolme üksteisele järgneva arvu summa on :

a) 15 .... + .... + .... = ....
b) 30 .... + .... + .... = ....
c) 21 .... + .... + .... = ....

12 .Värvi , et igas reas oleks 2 sinist ja 3 punast merehobu.
Tee kõik read erinevad.

            Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)
Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)    Merehobu.jpg (1603 bytes)