10.Õpi luuletus "Hundinui" pähe!

HUNDINUI 

 Seal, kus  nüüd  on  jõelodu,
asus  halli  hundi  kodu, 

seitse  sahvrit, seitse  salve - 
hunt  sõi  sinki  seitse  talve, 
endal  kambrid  kraami  täis, 
aga  külas  vargil  käis, 

hundinui  oli  kaenlas  tal, 
kui  saaki  tassis  hõlma  all.   

Rahvas  võttis  malgad, notid,
vikatid  ja  pannid - potid,
mehed  läksid  hundijahti,
lasksid  kurjad  koerad  lahti. 
 

Susi  viskas  nuia  maha,
jooksis  paksu  metsa  taha.
Siin -  ja  sealpool  jõelodu
asus  ükskord  hundi  kodu,
hundinui  nüüd  kasvab seal
halli  hundi  õue  peal. 

                      Olivia Saar

 

11. Jutusta, kuidas sattusid hundinuiad kasvama jõe niisketele kallastele?

12. Tuleta meelde häälikuühendite kirjutamise reegel!  

Häälikuühendis kirjutatakse iga täht .................................................13. Vaatle luuletust "Hundinui"
.

a) Leia luuletuse esimesest salmist     täishäälikuühendiga sõnad ja kaashäälikuühendiga sõnad.

b)Täida selle alusel tabel. Märgi sõnades vastav häälikuühend. 

Täishäälikuühendiga sõnad  Kaashäälikuühendiga sõnad
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

c) Kirjuta luuletusest välja liitsõnad. 

     Määra sõnade liitumiskoht.