5. Reasta iga rea sõnad lauseks.

     emajõgi lai orus voolab

......................................................................................................................
     lained kaldakive rahutud peksavad

.....................................................................................................................
     elu jõel vilgas keeb

.....................................................................................................................
     kõikjal paadid ja sõidavad praamid

.....................................................................................................................
     vette võrke lasevad kalurid

....................................................................................................................
     eemalt läheneb valge laev

....................................................................................................................
     sõidame laevale tartusse istume ja

....................................................................................................................

6. Tee väike jutuke(5-6 lauset), kus kõik sõnad algavad ühe tähega.

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Jutuke koosneb ...........................................................................
Lauset alustan ............................................................................
ja lõpetan.....................................................................................
.....................................................................................................
Nimed kirjutan alati .....................................................................