8. Vaatle teksti "Mida kalad tunnevad?" 

a)Leia teksti esimesest lõigust häälikuühendiga sõnad ja paiguta tabelisse.  

b)Märgi sõnades täishäälikuühendid punase joonega. 

c)Märgi kaashäälikuühendid sõnades sinisega joonega.  

d)Jätka tabeli täitmist. 

TÄISHÄÄLIUÜHENDID - THÜ 
KAASHÄÄLIKUÜHENDID - KHÜ

HÄÄLIKUÜHENDIGA SÕNAD

THÜ

KHÜ

1. näevad

äe

    -
2. halvasti     -

lv, st

3. .......................

.........

.........

4. .......................

.........

.........

5. .......................

.........

.........

6. .......................

.........

.........

7. .......................

.........

.........

8. .......................

.........

.........

9. .......................

.........

.........

10. ............................

.........

.........

 

Kala hädas

                             Eno  Raud
 
Tegi  hullu  kära  mootor,
 kalapaadi  päramootor.  
Kala  tahtis  kära  eest
 
joosta  hoopis  ära  veest.

 Aga  vaat  kus  alles  lops -   kalal  üldse  puudub  kops,  hingata  ei  saaks  ta  kuival,  oleks  kuival  varsti  kuival.  

9.Vaatle luuletust "Kala hädas"! 
   Kirjuta luuletusest välja kaashäälikuühendiga sõnad.
    Jooni kaashäälikuühendid sinisega. 

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.