Arv, millest lahutame, on ........................ 
Arv, mille lahutame, on ........................... 
Lahutamise tulemus on ..........................

12           5       =      7
vähendatav vähendaja vahe

 

9. Täida tabel! 

vähendatav

vähendaja

vahe

11

3

 

13

 

6

14

7

 

 

9

7

18

 

9

 

10. Miku vaatab kalu.  
      Silla all ujub 19 särge.  
      Miku murrab võileivast raasukesi 
      ja viskab kaladele. Need ehmuvad
      ja põgenevad vetikate vahele. 
 
      Ainult 5 julgemat kala asuvad  
      leivaraasukesi püüdma. 
      Mitu kala põgenes ära? 
 
     Vastus: .......................... kala.

11.Leia summasid ja vahesid! Kirjuta tehted vihikusse! 

  

 

8

18

7

3

4

6

19

12

13

15

20

17

9

11

 

16

10

 

     

 

+ 
- 

   

4

0

6

5

3

2

13

9

11

14

20

7

1

15

16

18

12

8

17

19

 

 

 

 =

 

 

 

7

20

18

 14

 

11

8

20

6

9

10

12

13

16

17

4

19

15

Näide: 16 - 12 =  4
                3 +  8 = 11