12.Arvuta ja lahenda mõistatus!   
    Joonista mõistatuse vastus!   

1) 23 - 1 =..... 
2) 47 - 0 =.....

3) 58 - 6 =.....
4) 98 - 4 =.....
5) 60 - 4 =.....
6) 78 - 5 =.....
7) 49 - 8 =.....
8) 99 - 7 =.....
9) 67 - 1 =.....
10) 48 - 5 =.....
11) 56 - 3 =.....

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SALAKOODID:

M - 73

G - 52

E - 66

S - 56

D - 92

I - 41

K - 47

P - 43

A - 22

N - 94

L - 53

  

2. 9. 5.
... ... ...

 

9. 7.
... ...

 

10. 1. 4. 9.
.... ... ... ...

 

6. 1. 3. 1. 8. 9. 5.
... ... ... ... ... ... ...

 

5. 7. 11. 6. 7.
... ... .... ... ...

 

2. 7. 4. 4. 7.
... ... ... ... ...

 

?

 13. Arvuta, milline kilpkonn on kõige vanem!   


 

40

- 8


....

+ 7

....

- 6

....

+ 1

....

- 2


 

99 - 8 .... + 7 .... - 6 .... + 7 .... - 2

58 - 8 .... + 7 .... - 6 .... +1 .... - 2

 14.Arvuta!   

  6 - 5 = .....
  36 - 5 = .....  
  4 - 4 = .....

74 - 4 = .....

   8 - 3 = .....
58 - 3 = .....
  9 - 2 = .....
49 - 2 = .....

48 - 6 = .....
77 - 4 = .....
89 - 3 = .....
54 - 1 = .....

93 - 3 = .....
25 - 2 = .....
 66 - 6 = .....

39 - 4 = .....