Mida kalad söövad?


     Tiigis leidub kaladele rikkalikult toitu.
     Mõned kalad söövad planktonit, taimi ja põhjamudas elavaid loomakesi. Neid nimetatakse lepiskaladeks.
     Lepiskaladel on tihti väike hammasteta suu.
     Teised kalad peavad jahti väiksematele kaladele. Need on röövkalad.
     Röövkaladel on laiad lõuad ja teravad hambad.     
1. Millised sõnad kirjutaksid särje lahtrisse, millised haugi alla?

SÄRG
...........................................................
...........................................................HAUG
..........................................................
...........................................................

2. Milliseid lepiskalu sa veel tead? .........................................................................................................................
3. Milliseid röövkalu sa veel tead? .........................................................................................................................
     Mõnede röövkalade - näiteks lutsu, säina ja turbi - maimud on lepiskalad, täiskasvanult aga saavad neist röövkalad.
4. Ühenda kalad joonte abil nende toiduallikatega!