6. Arvuta, mitu meetrit kõrge on kõige suurem laine!.................m
7. Arvuta, kui vanad on kalad?
    Kirjuta tehted vihikusse ja leia vahed!
8. Arvuta ja värvi!
kollane - 18
sinine - 16
roheline - 14
punane - 13