Veekogude pisiloomakesed


     Peale kalade elab veekogudes mitmesuguseid väikeloomi.

     Veepinna kohal peab jahti välkkiire kiil. Vee ääres piniseb ka palju sääski ja parme. Kiilide, parmude ja sääskede elu on tihedalt seotud veega, sest seal arenevad nende vastsed.
     Üheks suuremaks veemardikaks on kollaserv-ujur. Ta sõuab ennast edasi jalgadega ja võib ka lennata.
     Mööda veepinda sööstavad siia-sinna vesijooksikud. Nad on väga kerged ning laialisirutatud jalad ei lase neil veepinna alla vajuda.
     Kõige salapärasemad on aga vesiämblikud. Vesiämblikud elavad tiikides. Nad püüavad vee all väikseid putukaid ja kalamaime. Sukeldumise ajal takerduvad vesiämbliku tihedatesse karvadesse õhumullid. Need sisaldavad küllalt õhku, et vesiämblik saaks hingata vee all üle tunni.
     Vee alla valmistavad vesiämblikud võrguniidist omapärase sukelduva kellukesetaolise "elamu", mis sisaldab veepinnalt kaasatoodud õhku.

1. Uuri pilti ja jutusta, kuidas on omavahel seotud veetaimed, väikesed veeputukad ja kalad?

putukavastne - putuka munast koorunud röövik