2. Vaatle pala “Veekogude pisiloomakesed”!

a) Leia pala alguslõigust sõna, milles on ja võibki kirjutada kõrvuti -lkk-.
Miks? ........................................................................................................................
........................................................................................................................

b) Leia, tekstist tabelis olevad sõnad.
Mis küsimuse sa nende sõnade kohta esitaksid?
Kas sõna on ainsuses või mitmuses?

   
sõna sõna tekstis küsimus ainsus või mitmus
kala      
veekogu      
väikeloom      
veepind      
vesi      
sääsk      
parm      

3. Esita küsimusi antud lausete kohta.

Sääsed elavad veekogude ääres.

Kes elavad veekogude ääres?
Kus elavad sääsed?

Kiil jahib väikeseid putukaid.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Vesiämblikud elavad tiikides.

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Nad söövad vee all putukaid.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................