Karbid ja teod

  
     Liivasel veekogu põhjal lebab sageli tühje teo- ja karbikodasid. Aga mõned neist on rasked ja tihedasti suletud. Nende sees on elusad teod ja karbid. Nad hoiavad tugevate lihastega oma koda suletuna, kaitstes end nõnda vaenlaste ja kuivamise eest.

     Veekogude tavaline asukas on mudatigu ehk mudakukk.
     Kojasuudmest väljasirutunud mudatigu liigub edasi lihaselise jala abil. Peas asuvad tal kombitsad. Nende puudutamisel tõmbab mudatigu end välkkiirelt kotta.
     Mudateod toituvad veetaimedest. Suus on neil kõvade hambakestega kaetud hõõrel, mille abil nad toitu peenestavad .
     Oma munad kinnitavad teod veetaimedele.        Kuigi mudateod elavad vees, kasutavad nad hingamiseks õhuhapnikku. Teod hingavad kopsuga ja peavad tunnis 7-9 korda veepinnale hingama tõusma.

 

     Karbid elavad veekogude põhjaliivas.
     Nende koda koosneb kahest lamedast poolmest, mida saab lihaste abil tihedalt sulgeda. Karbikoda katab pealt sarvkiht, selle all on portselankiht. Sisemiseks kihiks on pärlmutterkiht. Mõnikord võib karbikodadest leida ebapärleid. Need moodustuvad kotta sattunud liivaterade ümber.
     Harilikult on karpide poolmed veidi avatud ning nad pumpavad kojast läbi vett. Veest saavad karbid planktonit toiduks ja hapnikku hingamiseks .

    Eesti järvedes ja jõgedes elavad ümara karbiga järvekarp ja pikerguse karbiga    jõekarp.

1. Võrdle mudateo ja järvekarbi kehaosi ja leia nende erinevused! ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Uuri mudateo koda! Mitu keeret on mudateo kojal?.....………........
3. Mille poolest erinevad karbid ja teod?
Teod söövad............................................................................................
Karbid söövad..........................................................................................
Teod hingavad.........................................................................................
Karbid hingavad.......................................................................................