4. Vaatle pala “Karbid ja teod!
a) Leia 1. lõigust sõnad, milles on häälikuühend:
- hj ............................................., ......................................... .
b) Leia lõigust “TEOD” häälikuühendid:
- mb ...................................... , ............................................. .
- lkk- ...................................
Miks kirjutatakse häälikuühendid nii?
............................................................................................................................

5. Loe luuletust "Mudakukk”!

        MUDAKUKK
                            Eno Raud

Seal, kus sinab metsatukk,
elab, ise vait kui sukk,
porilombis väike kukk,
kes ei ole üldse kukk,
vaid on hoopis mudakukk,
kes elab poris, vait kui sukk,
seal, kus sinav metsatukk.

6. Missuguseid liitsõnu sa sõnadega KUKK ja TUKK veel tead?
Mudakukk,...................................................................................................
Metsatukk,..................................................................................................

                                              TIGU TEGUTSEB         Eino Sepp

teomaja.jpg (27503 bytes)

Tigu, käinud turult toomas
maasikaid ja murulauku,
kandamiga koju roomas.
Pistis võtme lukuauku,
katsus keerata - ei nihku
lukukeel küll absoluutselt.
Süngelt sülitanud pihku,
toimis tigu resoluutselt -
kogu kokkuvõetud jõuga
keeras võtit terve ringi…
Vaatas, mõtles, sügas lõuga,
otsis istumiseks pingi.

Eemalolija ei tule
ise iial selle peale:
tigu oli elamule
keerutanud keerud peale.
Aga uks, nii pärast selgus,
lukus polnudki, oh heldus.