3. Leia pala kahest viimasest lõigust sõnad, milles on j.
Kirjuta need ja silbita.
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
Vaatle silpe, milles on j.
Mida saad öelda? .......................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
Lisa ise veel 4-5 sõna, milles on j. Silbita ka need. ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
Kas sinu eelmine tähelepanek kehtib ka nende sõnade kohta?
..................................................................................................................... .....................................................................................................................

konn1.jpg (17788 bytes)

Silbi algul kirjutatakse  j..................................ette ja i.....................................ette.
Silbi lõppu kirjutatakse i.

 4. Silbita püstkriipsuga järgmisi sõnu. J ja i- tähed tee värviliseks.

maja, ajakiri, ilus, maias, ujuma, koju, aias, hundinui, saiad, , palju, meie, sõitma, vajavad, ilves, Janet, kurjad, aitas, harjutus, väike, isa, mujal.

5. Paranda vead. Igas reas on kaks viga. Kirjuta õiged sõnavormid joontele.

jänes, ialg, jõgi, iärv, juga ...................................................................
kaja, Marju, harian, karius....................................................................
tuju, sajab, ionnib, paiu .......................................................................
soojad, padiaga, sõudia .....................................................................

6. Pane lünka i või j.

va__ us põh__a, teg __, kurb t __u, har__utus, te__ses klassis, __ooksis

  ko__u, sööb sa__a, ma__a kül__es,sõ__tis maale, kir__utab kir__a,

vaatas a__alehte, ma__as laps,  va__ab vihmavar__u, ära kar__u.