Arvud3.jpg (31071 bytes) Arvud4.jpg (35273 bytes)

53 + 37 = 53 + 30 + 7
             = 83 + 7
             = 90

90 - 37 = 90 - 30 - 7
            = 60 - 7
            = 53

8. Leia puuduvad arvud!

40
23  
13  
  26
90
42  
  58
74  
70
  18
35  
51  
50
  35
  27
18  

9. Arvuta konnade teepikkused meetrites.
A
                       
B
                       
C
                       
D
                       
E
                       
10.Arvuta!
38 + 12 = .....
58 + 22 = .....
43 + 37 = .....
54 + 26 = .....
70 - 61 = .....
90 - 46 = .....
80 - 40 = .....
70 - 29 = .....
48 + 32 = .....
69 + 21 = .....
62 + 28 = .....
46 + 54 = .....
70 - 35 = .....
40 - 34 = .....
80 - 43 = .....
90 - 57 = .....