Kannuseid teenima         Feliks Vaka järgi

3-7-15-2_1.jpg (14131 bytes)      Kannuseid teenida üritab see, kes kellegi soosingut ihaldab või omakasupüüdlikult teenete osutamise nimel millestki tagasi ei põrka. Too maakeeles ammust aega tuttav väljend läheb tekkelooliselt tagasi keskaega, ammutades oma kuju ja algse sisu rüütlite argipäevast ja kommetest.
Kannused kuulusid koos piigi, mõõga ja kilbiga rüütli kõige hädavajalikuma varustuse hulka, kujutades endast samal ajal ka tema rüütelliku au sümbolit.
Sellised sümboolsed kannused tuligi ära teenida. Aga ega see kerge olnud.
     Noor kannupoisist rüütlikandidaat pidi enne lahinguis ja muudes rüütlikunstides vajalikku oskust, osavust ja tublidust üles näitama, kui ta rüütliseisusesse vastu võeti. Vastaval rüütliks löömise tseremoonial kinnitati noormehele siis ka tema uue seisundi tunnused(erilised kuldsed kannused) pidulikult saabaste külge.
     Eestis kipub too kohapealsete ajalooliste juurte ja traditsioonideta väljend vägisi seostuma truualamlikkuse, mehkeldamise või muu säärase taunitava kõrvalmaiguga.


1. Kirjuta lausesse sõnu, mis vastavad küsimusele kellega? millega?

Rüütlid võitlesid (mõõk, piik, kilp) ......................................................................
............................. Lahingutes ratsutati (hobused) ............................................
Hobust ergutati (hüüded, kannused) .................................................................
Rüütlikandidaadid pidid silma paistma (osavus, oskused, tublidus)..................
...........................................................................................................................

2. Vasta antud küsimustele lause põhjal. Vastused kirjuta vihikusse.

       KANNUSEID TEENIDA ÜRITAB SEE, KES KELLEGI SOOSINGUT IHALDAB.


a) Kas tegemist on liht- või liitlausega?
b) Kas seda lauset on võimalik teha kaheks iseseisvaks lauseks?Proovi.
c) Mitu sõna on selles lauses?
d) Mitu silpi on lauses?
e) Kirjuta välja kaashäälikuühendiga sõnad.
f) Kirjuta välja täishäälikuühendiga sõnad.
g) Kirjuta välja sõnad, milles on ülipikk täishäälik.
h) Kirjuta välja pikka kaashäälikut sisaldavad sõnad.
i) Kirjuta välja sõnad, milles on vähem häälikuid kui tähti.
j) Poolita sõnad püstkriipsudega.
k) Mida tähendavad sõnad TEENIMA, ÜRITAMA, SOOSING, IHALDAMA ?