Kuu

Luna

   Kuu on Maa ainuke looduslik kaaslane:

    orbiit:  384,400 km Maast    diameeter: 3476 km    mass:   7.35e22 kg

   Roomlased panid Kuule nimeks Luna, kreeklased Selene ja Artemis, ning tal on palju teisi nimesid erinevates mütoloogiates.

   Kuud on tuntud juba esiajaloolisest ajast peale. Ta on heleduselt teine objekt taevas pärast Päikest.

   Vastavalt tema suurusele ja koostisele on Kuud vahetevahel klassifitseeritud kui maist "planeeti" kõrvuti Merkuuri, Veenuse, Maa ja Marsiga.

   Kuud külastas esimesena Vene kosmoselaev Luna 2 1959. aastal. Ta on ainuke taevakeha, mida on külastanud inimesed. Esimene maandumine toimus 20. juulil 1969. aastal (kas sa mäletad, kus sa sel ajal olid?); viimane 1972. aasta detsembris. Samuti on Kuu ainuke keha, mille pinnaseproovid on toodud Maale. 1994. aasta suvel kaardistati Kuu väga ulatuslikult kosmoselaeva Clementine poolt.

   Gravitatsioonijõud Maa ja Kuu vahel põhjustavad huvitavaid tagajärgi. Kõige silmnähtavamad on looded. Kuu gravitatsiooniline külgetõmme on tugevaim Maa poolsel küljel, mis on lähim Kuule, ja nõrgim vastasküljel. Selle tulemusena venitatakse Maad, eriti aga Maa vesikeskkonda, piki Maad ja Kuud ühendavat sirget Kuu poole. Maa pinnalt vaadates näeb kahte väikest kühmu, millest üks asub Kuu suunas, teine otse vastaspool. Veekeskkonnas mõjub Kuu külgetõmbejõud palju tugevamini kui tahkele maapinnale, s.t. vee mõhnad on kõrgemad. Kuna Maa pöörleb palju kiiremini, kui Kuu oma orbiidil liigub, liiguvad mõhnad ring iümber Maa, andes kaks kõrget loodet päeva jooksul.
    Maa pöörlemine kannab Maa mõhnad veidi ettepoole punktist, mis asub otse Kuust allpool. See tähendab, et Maa ja Kuu vastastikune mõjujõud ei toimi täpselt piki nende keskpunkte ühendavat sirget, kutsudes esile pöördemomendi Maal ja kiirendava jõu Kuul. See põhjustab pöörlemisenergia ülekandumist Maalt Kuule, aeglustades Maa pöörlemist umbes 1,5 millisekundi võrra sajandis ja suurendades Kuu orbiiti umbes 3,8 sentimeetrit aastas. (Vastupidine efekt toimub tavatute orbiitidega satelliitidega nagu Phobos jaTriton).
    Selle gravitatsioonilise vastasmõju tõttu pöörleb Kuu  sünkroonselt Maaga, s.t. ta on seiskunud orbiidi faasis nii, et Kuul on Maa poole pööratud alati üks külg. Nii nagu Maa pöörlemine aeglustub praegu Kuu mõjutuste tulemusena, aeglustus Kuu pöörlemine minevikus Maa tegevuse tulemusena, kuid sel juhul oli efekt muidugi palju tugevam. Kui Kuu pöörlemiskiirus sai võrdseks tema tiirlemisperioodiga (nii, et mõhn on kogu aeg pööratud Maa poole), lakkasid tsentrivälised pöördemomendid Kuul ja Kuu saavutas stabiilse oleku. Sama asi on juhtunud suurema osaga Päikesesüsteemi kehadest. Ka Maa pöörlemine aeglustub lõpuks niivõrd, et võrdsustub Kuu perioodiga, nagu see on juhtunud Pluto ja Charoni puhul.

   Tegelikult näib Kuu oma orbiidil natuke võnkuvat (vastavalt oma natuke ellipsilisele orbiidile) nii, et mõned kraadid Kuu tagumisest küljest on aeg-ajaltnähtavad, kuid suurem osa tagumisest küljest (vasakul) oli täielikult tundmatu kuni Vene kosmoselaev Luna 3 pildistas seda 1959. aastal.

   Kuul pole atmosfääri. Kuid mõned tõendusmaterjalid Clementine'ilt vihjavad sellele, et Kuu lõunapooluse lähedal asuvates sügavates kraatrites võib olla veest tekkinud jääd. Kui see osutub tõeks, on see suure tähtsusega tulevastes Kuu-uurimistes.

   Kuu koor on keskmiselt 68 km paks ja varieerub oluliselt 0-st Mare Crisium all kuni 107 km-ni Korolevi kraatrist põhjapoole Kuu tagumisel küljel. Koore all asub vahevöö ja arvatavasti ka väike tuum. Vastupidiselt Maa vahevööle on Kuu oma siiski ainult osaliselt sula. See on imelik, aga Kuu massikese on tasakaalustunud tema geomeetrilisest tsentrist umbes 2 km võrra Maa suunas. Samuti on koor tihedam Maale lähemal asuvas küljes.

   Kuul on kaks tähtsamat maastikutüüpi: väga vana mägismaa ja suhteliselt tasane noorem maria.
     Maria (mis hõlmab umbes 16 % Kuu pinnast) on tohutu kokkusurutud kraatrite kogum, mis on hiljem täitunud sulalaavaga. Suurem osa pinnast on kaetud regoliidiga, mis on segu peenikesest tolmust ja kivisest purdmaterjalist ja on tekkinud meteoriidikokkupõrgete tagajärjel. Veel teadmata põhjustel on maria koondunud Kuu esiküljele (Maale lähem külg).

   Lisaks hästi tuntud iseärasustele Kuu esiküljel, asub tagumisel poolel Lõunapooluse-Aitken, mille diameeter on 2250 km ja sügavus12 km. See teeb temast Päikesesüsteemi suurima kokkupõrkel tekkinud kausi ja Orientale läänepoolsel poolkeral (nagu nähakse Maalt, kuid vasakul asuval pildil keskel), mis on suurepärane näide mitmeringilisest kraatrist.

   Apollo ja Luna programmide raames on Maale toodud 382 kg Kuu kivimiproove. Nendest on saadud suurem osa meie üksikasjalikest teadmistest Kuu kohta. Nad on eriti väärtuslikud, kuna neid saab dateerida. Isegi täna, 20 aastat pärast viimast maandumist Kuul, uurivad teadlased ikka neid hinnalisi proove.

   Suurem osa Kuu pinnalt pärinevaid kivimeid paistavad olevat 4,6 kuni 3 miljonit aastat vanad. Vanimad maised kivimid on vaid üle kolme miljoni aasta vanused. Seega võime Kuult saada sellist  tõendusmaterjali Päikesesüsteemi algajaloo kohta, mis pole kättesaadav Maalt.

   Eelnevalt õppides Apollo näitest, ei ole praegu üksmeelset arvamust Kuu päritolu kohta.

Päritolu kohta on olemas kolm põhilist teooriat:

1) kaksikplanetaarne hüpotees väidab, et Kuu ja Maa, kui ühtne kaksiksüsteem, moodustusid Päikesesüsteemi algusaegadel tolmu ja gaasipilvest;
2) eraldumishüpoteesi järgi eraldus Kuu Maa vahevööst pärast Maa tuuma moodustumist;
3) haardhüpoteesi järgi on Kuu planetaarne keha, mille Maa haaras kaasa heliotsentriliselt orbiidilt.
     Ükski neist oletustest ei sobi väga hästi.
     Uuema ja detailsema informatsiooni järgi Kuu kivimitest eelistatakse
4) kokkupõrke hüpoteesi: Maa põrkus kokku ühe väga suure objektiga (umbes niisama suurega kui Marss või veelgi suuremaga) ja Kuu moodustus välja pursanud materjalist.
On veel palju detaile, mille kallal tuleb töötada, kuid kokkupõrke teooria on praegusel ajal kõige laialdasemalt levinud.

   Kuul pole globaalset magnetvälja. Kuid tema pindmiste kivimite jääkmagnetism viitab sellele, et Kuu varases ajaloos võis tal olla globaalne magnetväli.

   Ilma atmosfääri ja magnetväljata on Kuu pind kaitsetult otse päikesetuule meelevallas. Oma 4 miljonit aastat kestnud eksisteerimiseajal on paljud päikesetuulest pärit vesiniku ioonid sööbinud Kuu regoliitkivimisse. Kunagi tulevikus võib seda kuu päritoluga vesinikku hakata kasutama ka raketikütusena.

Rohkem Kuust

more Moon images

Vastuseta küsimused


Kiirülevaade Marsist

Contents ... Maa ... Kuu ... Marss ... Data Host