1998. a projektist "Kättpidi poliitikasse"

1999. a. aprillikuus algamas uus "Kättpidi poliitikasse".
Kui tahad osaleda, saada e-mail kai@miksike.ee

Projekti eesmärk oli katsetada MIKSIKEse õppetsükli "Kättpidi poliitikasse" online versiooni, mis viidi läbi MIKSIKEse eLehtede
ning Suhtlusserveri vahendusel. Jutu esialgne versioon on näha http://www.miksike.ee/poliitika

Poliitik.jpg (29516 bytes) Projektis osalesid 4. klassi lapsed Tartu Katoliku Koolist, Kärdla Keskkoolist ja Tartu Descartes`i Lütseumist.

Lapsed moodustasid kaks meeskonda, kes kohtusid omavahel virtuaalselt läbi
MIKSIKEse Suhtlusserveri.

Läbi arutatud probleemid pandi kirja e-lehtedele, mida on võimalik näha Internetis:
http://www.miksike.ee/riik/
http://www.miksike.ee/seadus/

Töö käigus täienesid ka laste arusaamad meie riigi korraldusest. Moodustati oma parteid ja viidi läbi valimiskampaania.
Projekti lõpul kohtusid osalejad ka reaalajas ekskursioonil Hiiumaal.
Siit võid lugeda laste märkmeid ekskursioonist.