Kõiki ehituselt sarnaseid olendeid, kes andsid endasarnaseid järglasi, hakkas K.Linne nimetama liigiks.
     Kui liigi mõiste oli välja mõeldud, hakkas Linne liike rühmitama.
     Kõigepealt paigutas ta sarnased liigid kokku perekondadesse.
     Nii nagu inimestel on olemas ees- ja perekonnanimed, sai ka iga liik endale nüüd liigi- ja perekonnanime.

     Et aga kõik teadlased üksteisest paremini aru saaksid, hakati nimesid teadusmaailmas kirjutama ladina keeles.
     Leia, kuidas kutsuvad teadlased liiginime järgi:

inimene
koer
arukask

Betula pendula
Homo sapiens
Canis familiaris

     Sarnased perekonnad moodustasid Linne süsteemis sugukonnad ja need omakorda seltsid.
     Edasi ühendas teadlane sarnased seltsid suurematesse klassidesse.
     Klassidest moodustuvad omakorda hõimkonnad.
     Ühetaoliste elusolendite hõimkonnad kokku aga moodustasid riigid.

     Linne järgi on süstematiseerimise aluseks ........................................... .

     Tõmba vale vastus maha!

     Liik on:
     - hulk elusolendeid, kes on ühtede vanemate järglased;
     - hulk sarnase ehitusega elusolendeid, kes annavad endasarnaseid järglasi.

3. Kas tead, kuidas on üles ehitatud looduse liigitamise süsteem?

Täida märgitud lahtrid õigete mõistetega!

Riik: Loomariik
Hõimkond: Selgroogsed
Klass: Linnud
selts: värvulised
sugukond: pääsulased
perekond: suitsupääsuke
liik: harilik suitsupääsuke

     Sellega, kuidas teadlased elusolendeid liigitavad, tutvud lähemalt järgmiste tundide jooksul.

4-9-1-1.jpg (49877 bytes)