SAMMALTAIMED

     Niisketes paikades metsa all kasvavad mõnekümne sentimeetri kõrgused sammaltaimed.
     Sammaltaimed põlvnevad arvatavasti ürgsetest rohevetikatest.
     Kõigil sammaltaimedel puuduvad juured. Vett ja toitaineid omastavad sammaltaimed kogu keha pinnaga.
     Samblad paljunevad eostega. Sambla eosed on eoskupardes.
     Samblad on tundlikkud õhusaastatuse suhtes, seepärast ei kasva nad saastunud õhuga piirkondades.
     Eesti loodust ilmestavad peamiselt lehtsamblad.
4-9-10-1.jpg (22829 bytes)

1. Eestis esinevad järgmised samblad: ......................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2. Püüa leida loodusest 5 erinevat samblaliiki.
Kuivata sammaltaimed ajalehtede vahel.
Valmista endale tugevast jõupaberist või õhukesest papist samblaraamat, mille lehtedele kleebi kuivatatud samblad.
Püüa oma sammaldele leida ka õiged nimed.

     Rabadele on iseloomulikud turbasamblad.

Turbasamblad  

      Niiskust armastavad turbasamblad on valkja värvusega. See on tingitud õhuga täidetud rakkudest turbasammalde lehtedes. Kui niiskust on piisavalt, siis imatakse need rakud vett täis. Vett võib turbasambla taim endasse imeda 10-20 korda rohkem kui ta ise kaalub.

      Turbasammalt on inimesed kasutanud vatina lahtisest haavast verejooksu peatamiseks ja loomadele allapanuks. See sammal on praktiliselt puhas, sest happelises sookeskkonnas ei ela peaaegu kedagi.

4-9-10-3.jpg (25832 bytes)

     Turvast kasutatakse kütusena, loomadele allapanuks ja taimede kasvatamiseks.
Kõige rohkem kasu saavad aga inimesed turbast.
     Kui turbasammal kasvab, kõduneb taime alumine osa järkjärgult. Tihedas turbakihis ei lagune taimeosad täielikult . Turvas koosneb poollagunenud taimeosadest.
Eesti rabades kasvab turbakiht 1-2,5 mm aastas.
     Meie kõige paksema turbakihi paksuseks 16,6 m, keskmine turbakihi paksus on aga 3-4 m.

3. Arvuta, kui kaua võttis aega 16 m paksuse turbakihi tekkimine, kui turbakiht kasvas 2 mm aastas.


Minu arvutustest selgus, et 16 meetri paksuse turbakihiga raba on ...........a. vana.